Chi tiết

Rottweiler seize đại, 70 ngày tuổi, đã xổ giun và chích ngừa vacxin đầy đủ