Chi tiết

Rottweiler dòng đại, 65 ngày tuổi, ship hàng toàn quốc