Chi tiết

Rottweiler size đại 65 ngày tuổi, đã chủng ngừa vacxin hai mũi đầy đủ