Rottweiler sai đại, 65 ngày, đã xổ giun định kì và tiêm vacxin hai mũi đầy đủ, ship hàng toàn quốc 

Chi tiết

Rottweiler sai đại, 65 ngày, đã xổ giun định kì và tiêm vacxin hai mũi đầy đủ, ship hàng toàn quốc