Chi tiết

Rott con giống dòng đại từ 60 đến 80 ngày tuổi . Đã tiêm vacxin đầy đủ ,ship hàng toàn quốc