Chi tiết

Đàn rottweiler seize đại, 80 ngày tuổi, nặng 9 kg