Chi tiết

Rottweiler đẹp từ 70 đến 90 ngày tuổi đã tiêm vacxin hai mũi đầy đủ, 9 đến 14 kg