Chi tiết

Cặp Rottweiler đực, cái, 100 ngày tuổi nặng hơn 20 kg