Chó Rottweiler 70 ngày tuổi , đực cái có đủ .Đã test Cafe và parvo đầy đủ . Ship và giao hàng toàn quốc

Liên hệ : 0975.833.227- 0975.669.430

Chi tiết