Trại Chó Phúc Hậu cam kết chỉ bán chó ROTTWEILER thuần chủng, không lai tạp, không phối giống cận huyết.